فروش فایل سی ان سی سرویس خواب دوبعدی2DBED9

فروش فایل سی ان سی سرویس خواب دوبعدی2DBED9

فروش فایل سی ان سی سرویس خواب دوبعدی2DBED9

فروش فایل سی ان سی سرویس خواب دوبعدی2DBED9 

قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و...)

قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه محور

قابل ویرایش و تغیر سایز

فرمت فایل : DXF و CDR